Cookies management by TermsFeed Cookie Consent

Prawo odstąpienia od umowy

Przy dostawie produktów:

Prawo odstąpienia dotyczy wyłącznie transakcji sprzedaży między przedsiębiorcą a konsumentem.

Konsument przy zakupie produktów ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny w ciągu 14 dni. Ten okres do odstąpienia od umowy rozpoczyna się następnego dnia po otrzymaniu produktu przez konsumenta lub przedstawiciela wyznaczonego wcześniej przez konsumenta i podanego do wiadomości przedsiębiorcy.

W okresie odstąpienia od umowy konsument będzie ostrożnie obchodził się z produktem i opakowaniem. Rozpakuje lub użyje produktu tylko w zakresie niezbędnym do oceny, czy chce zatrzymać produkt. Jeśli skorzysta z prawa do odstąpienia od umowy, zwróci przedsiębiorcy produkt wraz ze wszystkimi dostarczonymi akcesoriami i - jeśli to możliwe - w oryginalnym stanie i opakowaniu, zgodnie z rozsądnymi i jasnymi instrukcjami dostarczonymi przez przedsiębiorcę.</ p>

Jeśli konsument chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, jest zobowiązany poinformować o tym przedsiębiorcę w ciągu 14 dni od otrzymania produktu. Konsument musi to zgłosić za pomocą wzoru formularza. Po zaznaczeniu przez konsumenta, że ​​chce skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, klient musi zwrócić produkt w ciągu 14 dni. Konsument musi udowodnić, że dostarczone towary zostały zwrócone na czas, na przykład za pomocą dowodu wysyłki.

Jeżeli klient nie poinformował po upływie okresów, o których mowa w ust. 2 i 3, że chce skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy wzgl. nie zwrócił przedsiębiorcy produktu, zakup jest faktem.

Podczas świadczenia usług:

Przy świadczeniu usług konsument ma możliwość rozwiązania umowy bez podania przyczyny przez co najmniej 14 dni, licząc od dnia zawarcia umowy.

Aby skorzystać z prawa do odstąpienia od umowy, konsument zastosuje się do rozsądnych i jasnych instrukcji dostarczonych przez przedsiębiorcę wraz z ofertą i/lub najpóźniej w momencie dostawy.

Artykuł 7 - Koszty w przypadku odstąpienia od umowy

Jeżeli Konsument skorzysta z prawa odstąpienia od umowy, ponosi on co najwyżej koszty przesyłki zwrotnej.

Jeżeli konsument zapłacił kwotę, przedsiębiorca zwróci tę kwotę tak szybko, jak to możliwe, ale nie później niż 14 dni po anulowaniu. Jest to uzależnione od tego, czy produkt został już odebrany przez sprzedawcę internetowego lub można przedstawić ostateczny dowód pełnego zwrotu.

Artykuł 8 - Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy

Przedsiębiorca może wyłączyć prawo konsumenta do odstąpienia od umowy w przypadku produktów opisanych w ust. 2 i 3. Wyłączenie prawa odstąpienia ma zastosowanie tylko wtedy, gdy przedsiębiorca wyraźnie to określił w ofercie, przynajmniej w odpowiednim czasie przed zawarciem umowy umowa.

Wyłączenie prawa odstąpienia jest możliwe tylko dla produktów:

a. które zostały stworzone przez przedsiębiorcę zgodnie ze specyfikacją konsumenta i/lub klienta biznesowego;

b. które mają wyraźnie osobisty charakter;

c. które ze względu na swój charakter nie mogą zostać zwrócone;

d. które mogą szybko się zepsuć lub zestarzeć;

e. której cena podlega wahaniom na rynku finansowym, na które przedsiębiorca nie ma wpływu;

f. do gazet i czasopism luzem;

g. nagrań audio i wideo oraz programów komputerowych, których pieczęć zerwał konsument.

godz. w przypadku produktów higienicznych, których plombę konsument złamał.

Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy możliwe jest tylko w przypadku usług:

a. dotyczące zakwaterowania, transportu, prowadzenia działalności restauracyjnej lub spędzania czasu wolnego w określonym dniu lub w określonym czasie;

b. których dostawa rozpoczęła się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c. dotyczące zakładów i loterii.

Możesz pobrać formularz odstąpienia od umowy  tutaj</ a> pobierz.

Certyfikaty & Partnerzy

Jesteśmy członkami następujących organizacji:
Stiba
ARN
KZD
RDW
Erkend Duurzaam
Realizacja: iBuro